سرکابل حرارتی

سرکابل حرارتی

سرکابل حرارتی

 

فهرست مطالب

شرح سركابل حرارتی و مفصل

وسايل مورد نياز سركابل كه درون جعبه قرار دارد

چگونگي نصب سركابل

چگونگي نصب مفصل

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 13 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است