پاورپوینت فصل ششم علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل ششم علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل ششم علوم تجربی هفتم

 

 

آب مهم ترین عامل حیات است.همه موجودات زنده برای ادامه زندگی به آب نیاز دارند

شستن دست ها ، مسواک زدن، وضوگرفتن، تهیه غذا و....

کشاورزی ، فعالیت صنعتی ، ساختمانی  و...

درهمه موارد ذکر شده به اهمیت آب در زندگی بیشتر پی می بریم

 

این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 46 صفحه تنظیم و قابل ویرایش استs