پاورپوینت پودمان شهروندالکترونیکی ١ کار و فناوری هشتم

پاورپوینت پودمان شهروندالکترونیکی ١ کار و فناوری هشتم

پاورپوینت پودمان شهروندالکترونیکی ١ کار و فناوری هشتم

 

برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:

کارگروهی، مسئولیت پذیری

و مدیریت منابع، فناوری

اطلاعات و ارتباطات در انجام دادن فعالیت هاى پودمان؛

اتصال رایانه به اینترنت؛

ایجاد پست الکترونیکى؛

ایجاد، ارسال، دسته بندی و حذف نامه های الکترونیکی؛

رعایت نکات ایمنی در هنگام کار با رایانه در فضاهای مجازی؛

رعایت نکات اخلاقى در فضاى مجازى؛

رعایت اخلاق حرف هاى در فضاى مجازى.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 15 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.