پاورپوینت تدریس درس سیزدهم فارسی نهم

پاورپوینت تدریس درس سیزدهم فارسی نهم

پاورپوینت تدریس درس سیزدهم فارسی نهم

 

لحن عاطفی با احساسات, عواطف و  خواست های انسان پیوند دارد و در پهنه های گوناگون نظم و نثر, خود را آشکار می سازد.

لحن عاطفی

این لحن, کاربرد گسترده ای در شعر دارد.

خوانش متن با این لحن, با کشش آوایی و نرمی آهنگ کلام و تکیه و درنگ های مناسب همراه است و با عواطف و احساسات لطیف بازگو می شود.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 22 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است